0
Anleitung zur
Pedigree-Datenbank

B4(UG)92

Notes

UG9204 = .92 - UG9201 ksb UG8856
.91 - 91-L1 ins 91-L1 (no more data)
Profile
B4(UG)92
Origin: B (Buckfast)
Hive: 4
Breeder: UG
Year of birth: 1992
Visibility:

Rating

No rating at present

Pedigree

B4(UG)92 = .92 - L9201(UG)91 ksb B56(UG)88 [some dr.c.] : .91 - L1(UG)91 ins L1(UG)90 [some dr.c.] :

Ancestors

Descendants